Paraplylicens® til Undervisningen - en aftale der giver mulighed for brug af masser af film

MPLC har gennem en lang årrække licenseret danske og udenlandske skoler i forhold til brug af filmværker på skoler, i og udenfor undervisningen. Vores aftale udmærker sig ved at den er enkel at administrere og ved det store antal filmstudier og producenter (over 900), som er repræsenteret. MPLC administrerer den ”fornyede offentlige fremførsel”, som er nødvendig i forhold til ophavsretsloven for at anvende spillefilm. Vi anvender vores Paraplylicens, som er bredt dækkende og særdeles enkel at anvende.

Fornyet offentlig fremførsel af film uden tilladelse og uden, at rettighedshaverne får sin retmæssige kompensation, er imidlertid ikke et ukendt problem. Dette skyldes i høj grad manglende kendskab til den beskyttelse af udnyttelsen af filmværker som loven giver, og ikke nødvendigvis et ønske om at bryde loven. Undersøgelser har vist, at der anvendes mange tusinder forskellige titler og disse anvendes fra, de til undervisningen, bedst egnede formater/kilder. I kombination med, at der udbydes forskellige aftaler der omhandler filmværker og tv-programmer, bør man analysere hvordan den enkelte underviser, lærer, pædagog eller vikar anvender filmene i undervisningen, eller hvis en elev eller en forældre har film med til en aktivitet uden for undervisningen samt i fritidsordninger (SFO, klubber m.m.).

Hvorfor behøver du en licens?

watch video image

HUSK! Ny aftale om spillefilm fra 1. januar 2018

Den oprindelige KL aftale (Spillefilm i Undervisningen) har ændret form fra 1. januar 2018 og kaldes nu 'Film til læring'. Denne nye aftale begrænser antallet af tilgængelige titler og formater, der kan anvendes i undervisningen. Det vil som udgangspunkt blandt andet ikke være muligt at anvende fysiske film, såsom DVD, VHS og Blu-ray, hverken dem fra skolens eget bibliotek eller dem som lærere, vikarer eller elever bringer med. Det vil heller ikke være muligt at avende alle de gængse streamingtjenester, hvor man typisk finder både de populære film og serier og de mere nicheprægede titler.

Bemærk at informationen fra AVU-medier kan være misledende. Den nye "Film i læring" aftale fra AVU-medier vil ikke omfatte MPLC's mange rettighedshavere. Aftalen vil være centreret omkring, at brugen af film skal ske ud fra forudbestemte titler fra en central streamingtjeneste.

AVU-medier har på deres hjemmeside forsøgt at sammenligne de to forskellige aftaletyper til undervining fra henholdsvis AVU og MPLC. MPLC har på ingen måde givet input eller blevet forespurgt af AVU om indeholdet i denne sammenligning. Vi må desværre konstatere at dele af informationen er direkte forkert og mangelfuld. Kontakt MPC (tlf. 32 505 505) for mere information.

 

En nylig afsagt voldgiftkendelse anerkender, at MPLC repræsenterer mere end 60% af de titler der anvendes og vises i skolerne (folke-/grundskoler og gymnasier). AVU beskriver misledende i deres vilkår, at man i en overgangsperiode vil kunne anvende "...visning på samme måde som efter KL-aftalen, dvs. visning fra DVD'er af danske spillefilm samt udenlandske spillefilm...". AVU informerer blot ikke om hvilke rettighedshavere eller titler, der kan anvendes. Skolerne skal derfor være opmærksom på, at hovedparten af deres allerede indkøbte kataloger af DVD'er derfor ikke vil kunne anvendes fra 1. januar 2018 uden de korrekte licenser.

MPLC's rettighedshavere ønsker, at deres værker skal være tilgængelig til undervisningsinstitutionerne via alle formater (DVD, Blu-ray) og gængse streaming og download tjenester. Se oversigt over vores rettighedshavere her.

Nye undersøgelser af skolernes og ungdomsuddannelsernes forbrug af film viser, at der anvendes 1000vis af forskellige titler og typer af spillefilm. Disse viser også, at skolernes eksisterende katalog af DVD (fysiske) film stadig anvendes i stort omfang. Tendensen til at anvende gængse streamingtjenester med et bredt udvalg af specielle titler øges i højere og højere grad for at ”skræddersy” undervisningen. Film anvendes og tillægges en stor betydning, ligesom at underviserne finder det naturligt og enkelt, at kunne anvende de kendte kilder/formater i selve undervisningen. Filmværker anvendes bredt på alle undervisningsinstitutioner – specielt på folke-/grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Derfor behøver skolerne og undervisningsinstitutionerne Paraplylicens® til Undervisningen fra MPLC. En Paraplylicens omfatter brugen af spillefilm fra MPLCs rettigheshavere, hvad enten det er på et fysisk eller digitalt streaming media. Licensen gælder både i og udenfor undervisningen, i SFO'en, filmklubben og lignende steder på undervisningsinstitutionens område.

Husk at vurdere dit behov og find den licenstype, der dækker jeres forbrug korrekt. I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Få mere information nedenfor, besøg vores spørgsmål/svar sektion eller klik ansøgning!

 

        

Relevante spørgsmål

 

  • Er underviseren i stand til at bestemme hvilken kilde (f.eks. streaming tjeneste) og format (DVD/Blu-ray), der bedst passer til undervisningen?
  • Er undervisningsinstitutionen/skolen dækket i forhold til brug af forskellige populære streamingtjenester og andre digitale medier?
  • Har undervisningsinstitutionen et katalog af DVD’er eller andre fysiske medier som anvendes, og er man i dag (og fra 1. januar 2018) dækket for brugen af disse?
  • Er den ’fornyede offentlig fremførsel’ til alle de anvendte film og producenter klareret for alle de filmværker, der anvendes?
  • Er både elever og undervisere dækket af aftalen?
  • Er sociale arrangementer og fritidsaktiviteter også dækket af aftalen, såsom filmklubber, forældreaktiviteter m.m.?
  • Kan skolen vise udenlandske spillefilm i undervisningen eller i fritidsordningerne – for eksempel film fra Walt Disney, Paramount, Universal, MGM, BBC, ITV eller andre?

 

Ophavsretsloven m.m.

Ifølge ophavsretsloven §2 er det rettighedshaveren, som har eneret til at bestemme hvornår og hvordan et værk skal gøres tilgængelig for almenheden ved offentlig fremførelse. Bestemmelsen indebærer, at alle som viser film/tv programmer offentligt som udgangspunkt, må indhente samtykke fra ophavsmanden eller dem som ophavsmanden har overdraget sine rettigheder til, for at kunne vise film. Rettighedshaveren har i tillæg ret til at opkræve en økonomisk kompensation for at udnytte filmværket. MPLC forvalter produktionsselskabernes rettighed til fornyet offentlig fremførelse.

Den danske ophavsretslov fastslår

 1. at den person, der frembringer et kunstnerisk værk, har ophavsretten dertil
 2. at ophavsret betyder eneret til at råde over værket ved at reproducere det samt ved at gøre det tilgængeligt for almenheden
 3. at et værk gøres tilgængeligt for almenheden, såfremt værket vises offentligt. Offentlig fremførsel omfatter “trådbunden eller trådløs overføring af værket til almenheden, herunder udsendelser I radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillese af værker på en sådan made at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt"

Loven omfatter både det område, der kaldes ’theatrical’ (fremførelse i kommercielle virksomheder) såvel som det område, der kaldes ’non-theatrical’ (fremførelse i andre sammenhænge end i kommercielle virksomheder).

Rettigheden til Offentlig fremførsel inkluderer retten til offentlig visning fra både lineære og ikke-lineære kilder. Lineære kilder omfatter tv-udsendelser og streaming af tv-udsendelser. Ikke-lineære kilder omfatter dvd'er, video-on-demand-tjenester, SVoD-tjenester (Subscription Video on Demand), OTT-SVoD-tjenester (Over The Top-Subscription Video on Demand) og lignende.

En "Spillefilm til undervisningsinstitution" licens med MPLC aftale erstatter ikke nødvendigvis de aftaler, som undervisningsinstitutionen ellers måtte have – til gengæld åbner den op for en næsten uendelig perlerække af film fra hele verden, og vigtigt at bemærke, som ikke er en del af aftaler, som skolen måtte have eller få tilbudt i fremtiden.

Få lavet et aftalecheck med MPLC.