Paraplylicens® til Undervisningen - en aftale der giver mulighed for brug af masser af film

Husk at en med MPLC licens kan man anvende både DVD samt streaming, når der skal vises film - både nu og fremover.

MPLC har gennem en lang årrække licenseret danske og udenlandske skoler i forhold til brug af filmværker på skoler, i og udenfor undervisningen. Vores aftale udmærker sig ved at den er enkel at administrere og ved det store antal filmstudier og producenter, som er repræsenteret. MPLC administrerer den ”fornyede offentlige fremførsel”, som er nødvendig i forhold til ophavsretsloven for at anvende spillefilm. Vi anvender vores Paraplylicens, som er bredt dækkende og særdeles enkel at anvende.

Fornyet offentlig fremførsel af film uden tilladelse og uden, at rettighedshaverne får sin retmæssige kompensation, er imidlertid ikke et ukendt problem. Dette skyldes i høj grad manglende kendskab til den beskyttelse af udnyttelsen af filmværker som loven giver, og ikke nødvendigvis et ønske om at bryde loven. Undersøgelser har vist, at der anvendes mange tusinder forskellige titler og disse anvendes fra, de til undervisningen, bedst egnede formater/kilder. I kombination med, at der udbydes forskellige aftaler der omhandler filmværker og tv-programmer, bør man analysere hvordan den enkelte underviser, lærer, pædagog eller vikar anvender filmene i undervisningen, eller hvis en elev eller en forældre har film med til en aktivitet uden for undervisningen samt i fritidsordninger (SFO, klubber m.m.).

MPLC er en uafhængig forvaltningsorganisation (Independent Management Entitie - IME) jævnfør lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 2, nr. 2 samt præmis 15 i EU direktiv 2014/26/EU.

Hvorfor behøver du en licens?

watch video image

Hvad må jeg?

Når din skole har indgået en Paraplylicens® aftale med MPLC, så har du adgang til en verden af levende billeder til brug i din undervisning.

Med en MPLC Paraplylicens® til Undervisning kan du:

 • vise spillefilm fra de internationale, regionale og lokale producenter og rettighedshavere som er omfattet af aftalen. Se dem her
 • anvende DVD-film og andre fysiske formater beregnet til privat brug
 • streame fra hjemmesider og filmtjenester, som er beregnet til privat brug. Eksempelvis kommercielle og biblioteksdrevne tjenester
 • streame fra gængse og populære streamingtjenester
 • købe/låne/leje spillefilm i detailhandlen eller på biblioteket
 • vise spillefilm på både skolen, SFO’en, fritidshjemmet og -klubben

 Licensen giver ikke lov til at:

 • streame ulovligt materiale fra internettet

Siden 1. januar 2018 har der eksisteret to aftaler om brug af spillefilm

Den oprindelige AVU-medier administret aftale (Spillefilm i Undervisningen) har ændret form fra 1. januar 2018 og kaldes nu 'Film til læring'. De rettighedshavere som MPLC forvalter er ikke en del af den nye AVU-aftale.

Undersøgelser af skolernes og ungdomsuddannelsernes forbrug af film viser, at der anvendes 1000vis af forskellige titler og typer af spillefilm. Disse viser også, at skolernes eksisterende katalog af DVD (fysiske) film stadig anvendes i stort omfang. Tendensen til at anvende gængse streamingtjenester med et bredt udvalg af specielle titler øges i højere og højere grad for at ”skræddersy” undervisningen. Film anvendes og tillægges en stor betydning, ligesom at underviserne finder det naturligt og enkelt, at kunne anvende de kendte kilder/formater i selve undervisningen. Filmværker anvendes bredt på alle undervisningsinstitutioner – specielt på folke-/grundskoler og på ungdomsuddannelser.

MPLC's rettighedshavere ønsker, at deres værker skal være tilgængelig til undervisningsinstitutionerne via alle formater (DVD, Blu-ray) og gængse streaming- og downloadtjenester. Se oversigt over vores rettighedshavere her.

En afsagt voldgiftskendelse anerkender, at MPLC repræsenterer mere end 60% af de titler der anvendes og vises i skolerne (folke-/grundskoler og gymnasier). 

 

        

Relevante spørgsmål

 

  • Er underviseren i stand til at bestemme hvilken kilde (f.eks. streaming tjeneste) og format (DVD/Blu-ray), der bedst passer til undervisningen?
  • Er undervisningsinstitutionen/skolen dækket i forhold til brug af forskellige populære streamingtjenester og andre digitale medier?
  • Har undervisningsinstitutionen et katalog af DVD’er eller andre fysiske medier som anvendes, og er man i dag (og fra 1. januar 2018) dækket for brugen af disse?
  • Er den ’fornyede offentlig fremførsel’ til alle de anvendte film og producenter klareret for alle de filmværker, der anvendes?
  • Er både elever og undervisere dækket af aftalen?
  • Er sociale arrangementer og fritidsaktiviteter også dækket af aftalen, såsom filmklubber, forældreaktiviteter m.m.?
  • Kan skolen vise udenlandske spillefilm i undervisningen eller i fritidsordningerne – for eksempel film fra Walt Disney, Paramount, Universal, MGM, BBC, ITV eller andre?

 

Ophavsretsloven m.m.

Ifølge ophavsretsloven §2 er det rettighedshaveren, som har eneret til at bestemme hvornår og hvordan et værk skal gøres tilgængelig for almenheden ved offentlig fremførelse. Bestemmelsen indebærer, at alle som viser film/tv programmer offentligt som udgangspunkt, må indhente samtykke fra ophavsmanden eller dem som ophavsmanden har overdraget sine rettigheder til, for at kunne vise film. Rettighedshaveren har i tillæg ret til at opkræve en økonomisk kompensation for at udnytte filmværket. MPLC forvalter produktionsselskabernes rettighed til fornyet offentlig fremførelse.

Den danske ophavsretslov fastslår

 1. at den person, der frembringer et kunstnerisk værk, har ophavsretten dertil
 2. at ophavsret betyder eneret til at råde over værket ved at reproducere det samt ved at gøre det tilgængeligt for almenheden
 3. at et værk gøres tilgængeligt for almenheden, såfremt værket vises offentligt. Offentlig fremførsel omfatter “trådbunden eller trådløs overføring af værket til almenheden, herunder udsendelser I radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillese af værker på en sådan made at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt"

Loven omfatter både det område, der kaldes ’theatrical’ (fremførelse i kommercielle virksomheder) såvel som det område, der kaldes ’non-theatrical’ (fremførelse i andre sammenhænge end i kommercielle virksomheder).

Rettigheden til Offentlig fremførsel inkluderer retten til offentlig visning fra både lineære og ikke-lineære kilder. Lineære kilder omfatter tv-udsendelser og streaming af tv-udsendelser. Ikke-lineære kilder omfatter dvd'er, video-on-demand-tjenester, SVoD-tjenester (Subscription Video on Demand), OTT-SVoD-tjenester (Over The Top-Subscription Video on Demand) og lignende.

En "Spillefilm til undervisningsinstitution" licens med MPLC aftale erstatter ikke nødvendigvis de aftaler, som undervisningsinstitutionen ellers måtte have – til gengæld åbner den op for en næsten uendelig perlerække af film fra hele verden, og vigtigt at bemærke, som ikke er en del af aftaler, som skolen måtte have eller få tilbudt i fremtiden.

Få lavet et aftalecheck med MPLC.